Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE

zaprasza na spotkanie z cyklu

Salon Literacki SPP:

Janina OSEWSKA

30 marca (czwartek) 2017, godz. 18:00

Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7, KRAKÓW

Prowadzenie: Bożena Boba- Dyga

Autorka opowie o swojej najnowszej książce Tamto”, wyd. Fundacja Pogranicze, Sejny 2015

 

Janina Osewska – poetka i fotografik. Ukończyła Politechnikę Białostocką oraz Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowe Studium z zakresu informatyki na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Academia Europaea Sarbieviana.

Opublikowała tomiki wierszy: „W stronę ciszy” (2003) oraz „Do czasu przyszłego” (2007), „Tamto” (2015). Była koordynatorką projektów literackich „Augustów w poezji”(2007) oraz „Ziemia augustowska w prozie i poezji”(2008), które zakończyły się wydaniem antologii wierszy p.t. „Tam prosto do Augustowa” oraz antologii prozy i poezji p.t. „Opowieść o Ziemi Augustowskiej”. Wiersze publikowała w wielu pismach w kraju i za granicą m.in. w Literatūra ir menas (Litwa), Tygodniku Kulturalnym Šiaurės Atėnai (Litwa), Azirii (Australia), Uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach literackich w USA, Irlandii i na Litwie. Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, litewski, czeski, ukraiński. Otrzymała Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Poezji w USA (2004) oraz wyróżnienie tamże (2005). Jest finalistką (shortlist) Stokestown International Poetry Prize w Irlandii (2015). W roku 2017 otrzymała stypendium twórcze Marszałka Województwa Podlaskiego.

Uprawia też fotografię. Wydała autorski album fotografii „okruchy” (2011), który był nominowany do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Athens Photo Festival (2015). Uczestniczyła w wystawach zbiorowych i miała 20 wystaw indywidualnych. Projekty fotograficzne realizowała w Polsce, USA, Libanie, Syrii, Australii, Nowej Zelandii.

Urodziła się i mieszka w Augustowie. Więcej na www.osewska.pl

 

„Sposób, w jaki Osewska wyraża i zamyka w poezji siebie i świat, imponuje swobodą, z jaką potrafi czerpać inspiracje (czasem motywy, a czasem po prostu „energię”) z natury, literatury, architektury, z różnorodnych kodów kulturowych czy ze spotkań i rozmów z ludźmi. Te z kolei – przełożone na jej liryczny język – są dla czytelnika intelektualną przygodą, źródłem refleksji i doznań estetycznych. To przemyślane, a zarazem „myślące” wiersze, którymi poetka próbuje z wyczuciem zbliżyć się do granicy tytułowego tamtego.”

Izabela Fietkiewicz-Paszek

EleWator nr 18 (4/2016)

 

 

„Ta poezja ledwie ustaliła, że za życia można dotrzeć do najdalszych tajemnic, że fragment i okruch świata jest miarą wszechrzeczy i że zamiast szukać dla tego, co mistyczno – wzniosłe pełnej nazwy, może warto, aby słowo, jeśli odsyła do zapisanych w gwiazdach tajemnic bytu, aby tam pozostało, niech nie poddaje się opornej materii. Koniec końców – kategorie pojęciowe nie tyle odsyłają do dwóch różnych światów: „tego” i „tamtego”, co poprzez drzemiącą w nich nieokreśloność osłabiają dzielące je granice znaczeniowe – obrót rzeczy sprawia, że to, co więzi, podtrzymuje zarazem, grawitacja i inne moce przyciągające człowieka do ziemi, cała fizyczność, jest siłą, która harmonizuje i wyzwala rzeczy z rzeczy.”

Aleksandra Francuz