Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
zaprasza na spotkanie z cyklu

Salon Literacki SPP:

Joanna Sokołowska

1 grudnia (czwartek) 2016, godz. 18:00
Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7, KRAKÓW

Prowadzenie: Michał Zabłocki

Autorka opowie o swojej książce „Teatr spełnionych nadziei. Kartki z życia emigracyjnej sceny”

 

Joanna Sokołowska-Gwizdka – pisarka, dziennikarka, członek Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Autorka dwujęzycznej książki „Co otrzymałam od Boga i ludzi. Opowieść o Helenie Modrzejewskiej”, przedstawia słynną szekspirowską aktorkę podczas licznych spotkań w wielu miastach USA i Kanady. Jest współautorką sztuki teatralnej o Chopinie „Dobry wieczór Monsieur Chopin”, przetłumaczonej na języki angielski, francuski i portugalski, wystawianej w Kanadzie, USA, Brazylii, Francji i Portugalii przez Salon Poezji, Muzyki i Teatru z Toronto.

Po ukończeniu filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, pracowała w Katedrze Literatury Staropolskiej UŁ. Równolegle zajmowała się dziennikarstwem. Wielokrotnie uczestniczyła w Festiwalu Muzycznym w Łańcucie jako korespondent łódzkich „Odgłosów”. W połowie lat 90. została przedstawicielem medialnym oraz organizatorem promocji w Polsce Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego, odbywającego się w La Châtre-Nohant we Francji. Współpracowała także z Telewizją Łódź (program „Rozmaitości Literackie) oraz z „Głosem Polonii” – polskim radiem w Perth (Zachodnia Australia).Od 2001 roku mieszka na stałe za granicą, najpierw w Toronto, potem w New Jersey, blisko Nowego Jorku, a obecnie w Austin w Teksasie.Po wyjeździe za granicę podjęła pracę w „Gazecie” – największym dzienniku Polonii w Kanadzie. Przeprowadzała też wywiady z przedstawicielami świata kultury na antenie stacji telewizyjnej w Toronto „Polish Studio”. Od stycznia 2003 do czerwca 2008 roku była redaktorem prowadzącym „Listu Oceanicznego” – dodatku kulturalnego „Gazety”.

Jej artykuły, recenzje i wywiady publikowane były w pismach w Polsce: „Rzeczpospolita”, „Pani”, „Dziennik Łódzki”, „Odgłosy”, „Jazz Forum” i za granicą: „Nowy Dziennik” (Nowy Jork, Nowy Jork), „Polonia Kalifornijska” (San Diego, Kalifornia), „Teraz” (Filadelfia, Pensylwania), „Polonez” (Kair, Egipt), „Kurier Zachodni” (Perth, Zachodnia Australia), „Tygodnik Polski” (Sydney, Australia), „Pro Polonicum” (Fryburg, Szwajcaria). Ukazały się także rozdziały w książkach („Horyzonty Teatru II. Droga Kazimierza Brauna”, Toruń 2006, „Słowa, obrazy i dźwięki w wychowaniu”, Warszawa 2011,Aksjologia podróży”, Warszawa 2012).

W 2012 r. otrzymała dyplom „w uznaniu wieloletniego wkładu wniesionego w działalność kulturalną na rzecz Polonii w USA” przyznany przez Uniwersytet Ludowy w Filadelfii, a w 2016 roku dyplom przyznany przez Austin Polish Society za propagowanie polskiej kultury za granicą.

Obecnie współpracuje z „Gazetą” w Toronto, nowojorskim „Nowym Dziennikiem” i z londyńskim kwartalnikiem „Pamiętnik Literacki”. Redaguje stronę internetową poświęconą kulturze polskiej poza krajem Culture Avenue: www.cultureave.com. Najnowsza książka to „Teatr spełnionych nadziei. Kartki z życia emigracyjnej sceny” – opowieść o ludziach z pasją, których połączył teatr polski na emigracji.