Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
zaprasza na spotkanie z cyklu

Salon Literacki SPP:

Zofia ZARĘBIANKA

9 marca (czwartek) 2017, godz. 18:00
Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7, KRAKÓW

Prowadzenie: Wojciech Ligęza

Udział wezmą: Stanisław Stabro i Bronisław Maj

Wiersze przeczytają: Nina Kulhanek i autorka

Oprawa muzyczna: Stanisława Komońska i Andrzej Bosak

Autorka opowie o swojej najnowszej książce „Wiersze dośmiertne”

„Wyeksponowane w tytule Wiersze dośmiertne drugie ze słów budzi skojarzenia z procesem, ruchem świadomości, aktywnością rozjaśniającą (na ile to możliwe w naszym języku) tajemnice kresu. Wszelako na drugim biegunie poetka umieszcza ocalające apologie i afirmacje, opowiada się po stronie wartości istnienia.”

/z posłowia Wojciecha Ligęzy

 

Zofia Zarębianka – poetka, eseistka, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Katedrze Lieratury XX w. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Pen Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Etycznego, vice-przewodnicząca Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie. Autorka kilkunastu książek, w tym siedmiu tomów poetyckich. Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, czeski, hebrajski, ukraiński i francuski. Opublikowała m.in. Tropy sacrum w literaturze XXw., Bydgoszcz 2001, O książkach, które pomagają być, Kraków 2004, Czytanie sacrum, Kraków 2008, Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć. Duch(owość). Wyobraźnia, Kraków 2014 oraz tomy wierszy: Jerozolima została zburzona, Kraków 2004, Wiersze: Pierwsze, Poznań 2008, Tylko na chwilę, Kraków 2012, Wiersze dośmiertne 2017