Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

w ramach cyklu „SPOTKANIA LITERACKIE”
 zaprasza na wieczór autorski

Józefa KURYLAKA

Prowadzenie
Gabriela Matuszek


22 stycznia 2009 r., godz. 18.00
Salon Literacki SPP
Kraków, ul. Kanonicza 7

Józef Kurylak ur. w Komarowicach pod Dobromilem (obecnie Ukraina), repatriowany wraz z rodziną do Polski zamieszkał w Przemyślu. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Zasłużony organizator Przemyskich Wiosen Poetyckich. Obecnie mieszka w Krakowie. Opublikował dziesięć tomików poetyckich, m.in. Dolina poetów nad Wiarem (1998), Wojna tajemnic (2002), Staw chorążego (2006), Chłop i poeta (2008). Opracował i wstępem opatrzył tom Poezji (1997) Mieczysława Jastruna. Uprawia wizyjną, mroczną, medytacyjną poezję, której patronują Novalis, Hölderlin, Baudelaire, Rilke. Poeta stanów ostatecznych, zdążający ku mistyczności, wybitny przedstawiciel nurtu metafizycznego w poezji polskiej.