Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

b_szymanska_plakat