Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
 

w ramach cyklu „SPOTKANIA LITERACKIE”


zaprasza na wieczór autorski
Jana POLKOWSKIEGO
z okazji wydania tomu poetyckiego
CANTUS
Prowadzenie
Prof. dr hab. Wojciech Ligęza

10 czerwca 2010 r. (czwartek), godz. 18.00
Salon Literacki SPP

Kraków, ul. Kanonicza 7, I p.

Jan Polkowski, poeta, dziennikarz, polityk. Debiutował w wydawanym poza cenzurą „Zapisie”. Założył i redagował nielegalne czasopismo studenckie „Sygnał” (1978). W latach 1978-1980 był redaktorem Krakowskiej Oficyny Studentów, publikującej książki bezdebitowe, a następnie dyrektorem niezależnego wydawnictwa ABC. W staniem wojennym podjął obowiązki redaktora naczelnego drukowanego w drugim obiegu kwartalnika „Arka” (1983–1990) oraz dwutygodnika „Świat” (1989-1990). W 1990 został redaktorem naczelnym dziennika „Czas Krakowski”.
Do najważniejszych tomów poetyckich Jana Polkowskiego należą To nie jest poezja (1980),Oddychaj głęboko (1981), Wiatr i liście (1984) Wiersze 1977-1984 (1985), Drzewa (1987),Elegie z Tymowskich Gór i inne wiersze (1990). Ostatnio w Wydawnictwie a5 opublikowany został zbiór jego utworów poetyckich zatytułowany Cantus (2009). Za twórczość poetycką otrzymał m. in. Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, nagrodę kulturalną NSZZ „Solidarność”, nagrodę im.  Sępa-Szarzyńskiego, nagrodę literacką im. Barbary Sadowskiej.