Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

w ramach cyklu „SPOTKANIA LITERACKIE”
 zaprasza na wieczór autorski

Krzysztofa LISOWSKIEGO

z okazji wydania tomiku
Wiersze i między wierszami

Prowadzenie
Wojciech LIGĘZA


14 stycznia 2010 r. (czwartek), godz. 18.00
  
Salon Literacki SPP
Kraków, ul. Kanonicza 7  
     
Krzysztof Lisowski
, poeta, prozaik, eseista, krytyk, redaktor. Urodził się, mieszka i pracuje w Krakowie. Autor wielu tomów poetyckich, n. in. Pewne kręgi mistyków, Wiersze i epitafia, Ciemna dolina, Wieczorny spacer, Przechodzenie przez rzekę, 33 zapewnienia o miłości do świata, Stróża. Wiersze ze światła, Feng shui dla bezdomnych, Niewiedza. Jego wiersze tłumaczono na wiele języków. Anglojęzyczny wybór Lisowskiego nosi tytuł Poszukiwacze światła. Seekers of Light. W 2007 roku ukazał się debiut prozatorski poety Budzik Platona. Rzeczy podróżne. 
     
Na okładce najnowszego tomu liryków Wiersze i między wierszami znajdziemy lapidarną formułę: Krzysztof Lisowski ­­– „Piewca niekonieczności”.