Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

w ramach cyklu „SPOTKANIA LITERACKIE”


zaprasza na wieczór autorski
Wojciecha KUDYBY
Tyszowce, Gorce Pana
i nowe wiersze
Prowadzenie
Wojciech LIGĘZA

11 marca 2010 r. (czwartek), godz. 18.00

Salon Literacki SPP

Kraków, ul. Kanonicza 7


Wojciech Kudyba
 ur. 1965 w Tomaszowie Lubelskim, poeta, krytyk, eseista, badacz literatury, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opublikował cztery zbiory poetyckie: Zwykły porządek rzeczy, Wiersze dla księdza Jana…, Tyszowce i inne miasta, Gorce Pana. Autor rozpraw o literaturze współczesnej, esejów o duchowości, a także książek o Norwidzie („Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo…) i Januszu St. Pasierbie (Rana, która przyzywa Boga). Laureat konkursów poetyckich m.in. im R. M. Rilkego w Sopocie, im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach, nagrody Fundacji im. J. S. Pasierba w Warszawie za poezje i eseje religijne. Za Gorce Pana, został wyróżniony nagrodą im. Józefa Mackiewicza (2008). Członek Komisji Języka Religijnego PAN i Towarzystwa Naukowego KUL. Sekretarz gremium partnerskiego fundacji Katholischer Akademischer Ausländer Dienst. Kierownik Instytutu Filologii Polskiej UKSW.
W tomie Tyszowce i inne miasta powtarzający się obraz rozmowy-miejsca oznacza traktowanie topografii jako przestrzeni dialogu. Poszukiwanie domu, w którym można by zamieszkać, i miasta, które byłoby oparciem dla „ja”, łączy się tutaj z pytaniami o Boga. Natomiast w zbiorze Gorce Pana  istotny jest temat dwojakiej podróży – traktami prowadzącymi przez piękne Gorce i Pieniny oraz niełatwymi do rozpoznania drogami duchowego rozwoju.