Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE

zaprasza na

prezentację wierszy Tadeusza Różewicza w wykonaniu Jakuba Kosiniaka

„Tadeusz Różewicz — Kraków-Gliwice-Wrocław — życie bez Boga [?]”

16 lutego 2017, godz. 20.00,

Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wiersze Tadeusza Różewicza, powstałe w latach 1945-2009 traktujące o stosunku autora do świata, zatem i Boga: od pełnej negacji Jego istnienia, do konkluzji, że życie bez Boga nie jest możliwe. „Prezentacja” wierszy jest ilustrowana fragmentami muzyki (odtwarzanych „mechanicznie”) autorstwa współczesnych poecie kompozytorów polskich, związanych, tak jak Różewicz (przez większość życia), ze Śląskiem: Henryka M. Góreckiego, Eugeniusza Knapika i Witolda Szalonka.