Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE


zaprasza na


walne zebranie sprawozdawcze


które odbędzie się 29 listopada (czwartek), o godz. 18.00.

Porządek zebrania:

1.  Sprawozdanie z działalności merytorycznej (zrealizowane projekty, imprezy, projekty wydawnicze, spotkania autorskie). 
2.  Sprawozdanie finansowe; składki.
3.  Sprawozdanie dot. spraw personalnych (zmarli, nowi członkowie, praca zarządu). 
4.  Informacja o objęciu biura przez Agnieszkę Wiktorowską-Chmielowską. 
5.  Sprawa Domu Literatury. 
6.  Dyskusja nad rolą i statusem pisarza w przestrzeni naszego miasta (i kraju). 
7.  Plany na przyszłość. 
8.  Wolne wnioski.

(sprawozdanie)

Miejsce i czas:

29 listopada 2012, g. 18.00

Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7, I p.