Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE


zaprasza na

walne zebranie wyborcze, 
które odbędzie się 7 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 (II termin – godz. 18.15).Porządek zebrania:1. Powitanie, otwarcie zebrania, minuta ciszy po zmarłych Kolegach. 
2. Ustalenie quorum; w przypadku braku  –  ogłoszenie II terminu (kwadrans później). 
3. Wybór przewodniczącego  zebrania. 
4. Wybór protokolanta zebrania oraz ustalenie trybu podejmowania decyzji. 
5. Przedstawienie porządku zebrania, ewentualne  uzupełnienia. 
6. Sprawozdanie ustępującego zarządu – Prezes. 
7. Sprawozdanie finansowe – Prezes w zastępstwie Skarbnika. 
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. 
9. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii absolutorium – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
11. Wybór Prezesa nowego zarządu. 
12. Wybór członków zarządu. 
13. Wybór Komisji Rewizyjnej 
14. Wybór Sądu Koleżeńskiego. 
15. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów SPP  (Warszawa, 11-12 czerwca). 
16. Przekazanie przez Przewodniczącego zebrania prowadzenie zebrania nowemu Prezesowi zarządu Oddziału –  expose prezesa, sprawy organizacyjne, komunikaty, dyskusja dot. form i zakresu dalszej działalności SPP.

17. Dyskusja nad projektem Zarządu Głównego powołania Zawodowego Związku Pisarzy Polskich.

Miejsce i czas:

7 kwietnia 2011 (czwartek, godzina 18)

Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7, I p.