Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
Zapraszamy na
Walne zebranie wyborcze, które odbędzie się
10 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 17.30Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Ustalenie quorum.
3. Wybór przewodniczącego  zebrania.
4. Wybór protokolanta zebrania oraz ustalenie trybu podejmowania decyzji.
5. Przedstawienie porządku zebrania, ewentualne  uzupełnienia.
6. Sprawozdanie merytoryczne ustępującego zarządu – Prezes.
7. Sprawozdanie finansowe – Skarbnik.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
9. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii absolutorium – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Wybór Prezesa nowego zarządu.
12. Wybór członków zarządu.
13. Wybór Komisji Rewizyjnej.
14. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
15. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów SPP.
16. Przekazanie przez Przewodniczącego zebrania prowadzenie zebrania nowemu Prezesowi zarządu Oddziału –  expose prezesa, sprawy organizacyjne, komunikaty, dyskusja dot. form i zakresu dalszego funkcjonowania i działalności naszego Oddziału.

 

Miejsce i czas:

 

10 kwietnia 2014 r., godz. 17.30
Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7, I p