Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image
STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

w ramach cyklu „SPOTKANIA LITERACKIE”


zaprasza na wieczór autorski
Wiesława KULIKOWSKIEGO
z okazji wydania tomiku
Poranek odnajdzie zaginioną
Prowadzenie
Stanisław STABRO

30 kwietnia 2009 r., godz. 18.00

Salon Literacki SPP

Kraków, ul. Kanonicza 7

Wiesław Kulikowski urodził się w 1935 roku na Kresach, niedaleko Wołkowyska. Od lat mieszka w Mielcu. Jest autorem siedemnastu zbiorów wierszy, m.in. Pora odjazdu muzykówImiona na drogachSchody do winnicyZakwita już powrót. W swej poezji wypracował oryginalną formę wiersza – eufoniczną, plastyczną, z charakterystycznym metrum. Związany emocjonalnie z podobnym regionem co Józef Czechowicz (Lublin, Sandomierz, Sanok) czerpie pewne inspiracje z tej szkoły poetyckiej. To poezja wyznania osadzona w konkretnych oraz symbolicznych realiach imaginacyjnych pejzaży, m.in. Danii, Francji, Włoch, Bałkanów. W tomie Poranek odnajdzie zaginioną pojawiają się jako bohaterowie liryczni, mniej czy bardziej ukryci, J. Czechowicz, J. Iwaszkiewicz, St. Grochowiak, J. Szuber. Topos na różne sposoby rozumianej Podróży jest jej głównym motywem, podobnie jak filozoficznie ujmowany przez poetę temat egzystencji. Liryka ta, dążąc do ustanowienia kulturowych znaków, jest również bardzo prywatnym, indywidualnym wyznaniem artysty.

(Stanisław Stabro)