Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
zaprasza na

Wieczór wspomnień o BOGDANIE ROGATKO

połączony z promocją jego ostatniej książki

„Kraków Literacki. Impresje i listy do poetek

2 marca 2017, godz. 18.00,

Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7

Spotkanie poprowadzi prof. Gabriela Matuszek-Stec

Udział wezmą:
Jacek Kolibski, Ewa Nowakowska, Ewa Sonnenberg, Teresa Walas, Monika Wojciechowska, Zofia Zarębianka, Michał Zabłocki

 

Bogdan Rogatko – edytor, krytyk literacki i publicysta, członek SPP od jego założenia w 1989 roku, wieloletni członek zarządu i skarbnik oddziału.

Pseudonimy: Józef Danecki, Mikołaj Ruszkowski, Quidam, Dżoker

Kryptonim: BO-RO

Urodził się w roku 1940 w Hebdowie koło Proszowic. Po ukończonych studiach polonistycznych na UJ rozpoczął pracę zawodową w Wydawnictwie Literackim, trzy lata pracował naukowo na UJ, pracował też w Krakowskim Oddziale PWN-u oraz w tygodniku „Życie Literackie”, w którym był kierownikiem działu krytyki literackiej. Po weryfikacjach dziennikarskich w stanie wojennym miał zakaz pracy w parsie wydawanej przez RSW Prasa-Ruch. W latach 1984-1989 współredagował pismo podziemne „Miesięcznik Małopolski” oraz był szefem podziemnego wydawnictwa „Libertas”. W roku 1988 przebywał na stypendium Jerzego Giedroycia w Paryżu.

W latach 1990-1992 był dyrektorem Wydawnictwa Literackiego, następnie prezesem Krakowskiej Fundacji Kultury i dyrektorem Krakowskiego Instytutu Nieruchomości. Do roku 2005 wydawał z ramienia Krakowskiej Fundacji Kultury „Dekadę Literacką”.

Od wielu lat zajmował się krytyką i historią literatury, publikował na łamach „Współczesności”, „Tygodnika Powszechnego”, „Życia Literackiego”, „Miesięcznika Literackiego”, „Literatury”, „Pamiętnika Literackiego”, Studiów Estetycznych”, pism podziemnych i emigracyjnych, jak :Kultura” paryska czy „Kontakt”. Był członkiem redakcji „Dekady Literackie”, na której łamach publikował eseje i artykuły, a także członkiem „Nowej Dekady Krakowskiej”.

Był także wiceprezesem Krakowskiej Fundacji Literatury, wydawcy „Nowej Dekady Krakowskiej”, wiceprezesem Europejskiego Instytutu Nieruchomości.

Autor książek: Utopia Młodej Polski (1972), Zofia Nałkowska (1980), Linie przerywane (1988), Czas zbliżeń. Szkice i wspomnienia (2015),  Kraków literacki. Impresje i listy do poetek (2016).

Nagrody:
Nagroda „Życia Literackiego” za książkę Zofia Nałkowska w 1981 r.
Nagroda Polcul Foundation (zwana „polcule”) za działalność kulturalną w 1988 r.
Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od roku 1989.

 

„Książka Bogdana Rogatki to interesująca i ważna publikacja. Także z tego względu, że w Krakowie, które od lat jest Miastem Literatury UNESCO, rodzimi twórcy (poza Noblistami) spychani byli przez ostatnie lata raczej na literackie pobocze. Na szczęście zaczyna się to zmieniać. „Kraków literacki” Bogdana Rogatki to jednak nie tylko krakowska książka. Realnym punktem wyjścia jest tu wprawdzie nasze niezwykłe miasto, ale drogi, które otwiera, prowadzą w uniwersalne przestrzenie.”

/z posłowia Gabrieli Matuszek do ostatniej książki książki „Kraków literacki. Impresje i listy do poetek”)