Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

Michał Zabłocki – prezes zarządu

Beata Szymańska – wiceprezes zarządu

Miłosz Biedrzycki – skarbnik w randze wiceprezesa

– sekretarz zarządu

 

członkowie zarządu:

Józef Baran

Gabriela Matuszek

Jadwiga Malina

Wojciech Ligęza

Stanisław Stabro

Zofia Zarębianka

 

komisja rewizyjna:

Elżbieta Wojnarowska (przewodnicząca)

Bożena Boba – Dyga

Szczęsny Wroński

Barbara Szczepańska (zastępca)

sąd koleżeński:

Teresa Walas

Małgorzata Misiewicz

Michał Piętniewicz

Tadeusz Kisielewski (zastępca)