Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

Michał Zabłocki – prezes zarządu

Beata Szymańska – wiceprezes zarządu

Miłosz Biedrzycki – skarbnik w randze wiceprezesa

Agnieszka Lisak – sekretarz zarządu

 

członkowie zarządu:

Gabriela Matuszek

Jadwiga Malina

Elżbieta Wojnarowska

Józef Baran

Wojciech Ligęza

Stanisław Stabro

 

komisja rewizyjna:

Zofia Zarębianka (przewodnicząca)

Bogusław Żurakowski

Bożena Boba – Dyga

Bogdan Rogatko (zastępca)

 

sąd koleżeński:

Stanisław Piskor (przewodniczący)

Szczęsny Wroński

Stanisław Jaworski