Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

Z głębokim smutkiem żegnamy pisarza,

wybitnego tłumacza arcydzieł literatury rosyjskiej,

redaktora naczelnego „Nowej Polszy”,

członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,

człowieka wielu talentów, cnót i zasług,

śp. Profesora

JERZEGO POMIANOWSKIEGO

Łączymy się w bólu

z Rodziną, Bliskimi i Przyjaciółmi

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH