Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

kir1Zawiadamiamy z żalem, że 5 października 2012 r. 
zmarł nasz Kolega,

prof. Władysław Stefan Lenkiewicz

 

emerytowany profesor AGH, taternik, 
autor opowiadań oraz książek o górach.
Pogrzeb świecki odbędzie się 12 października br. 
o godz. 12.00, na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.