Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

NOBLIŚCI – CZŁONKOWIE SPP KRAKÓW

Czesław MIŁOSZ – NOBEL 1980 r. (zmarł 2004 r.)

Wisława SZYMBORSKA – NOBEL 1996 r. (zmarła 2012 r.)

AKTUALNIE DO ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO NALEŻĄ

A

Adam AUGUSTYN

B

Stanisław BALBUS

Alicja BALUCH

Bogdan BARAN

Józef BARAN

Marek BASIAGA

Marek BATEROWICZ

Czesław BIAŁCZYŃSKI

Katarina SALAMUN – BIEDRZYCKA

Miłosz BIEDRZYCKI

Wanda BŁOŃSKA (zm. )

Bożena BOBA-DYGA

Wojciech BONOWICZ

Marzena BRODA

C

Tadeusz CHABROWSKI

Ewa CHRUŚCIEL

Barbara CZAŁCZYŃSKA (zm. 2015 r.)

Leszek CZUCHAJOWSKI (zm. 2016 r.)

D

Halina DANILCZYK

Leszek DŁUGOSZ

Grażyna DOBREŃKO

Włodzimierz DULEMBA

Eligiusz DYMOWSKI

E

Leszek ELEKTOROWICZ

F

Lesław FALECKI

Zygmunt FICEK

Aleksander FIUT

Małgorzata FRANKIEWICZ

G

Jerzy GIZELLA

Anna GORAZD

Stanisław GRODZISKI

Katarzyna GRZESIAK

Stanisław GRZYBOWSKI

H

Jacek HAJDUK

Ewa HORODYSKA

J

Mirosław JABŁOŃSKI

Jerzy JARZĘBSKI

Stanisław JAWORSKI

Stanisław JANKOWSKI

K

Ireneusz KANIA

Anna KARWIŃSKA

Tadeusz KISIELEWSKI

Hubert KLIMKO-DOBRZANIECKI

Tadeusz KŁAK

Krzysztof KOŁTUN

Jerzy KORCZAK

Julian KORNHAUSER

Wacław KOSTRZEWA

Ryszard KRYNICKI

Wojciech KUDYBA

Wiesław KULIKOWSKI

Mirosława KUŚ

Charles S. KRASZEWSKI

L

Piotr LAMPRECHT

Wojciech LIGĘZA

Ewa LIPSKA

Agnieszka LISAK

Krzysztof LISOWSKI

Jan LOHMANN

Ł

Andrzej ŁEPKOWSKI

M

Stefan MACIEJEWSKI

Bronisław MAJ

Jadwiga MALINA

Mieczysław MALIŃSKI

Łukasz MAŃCZYK

Gabriela MATUSZEK

Tomasz MAZUR

Krzysztof MIKLASZEWSKI

Małgorzata MISIEWICZ

Leszek A. MOCZULSKI

Elżbieta MORAWIEC

N

Leonard NEUGER

Andrzej NOWAK

Ewa Elżbieta NOWAKOWSKA

O

Kinga OLEWICZ

Beata OSTROWICKA

Eryk OSTROWSKI

Irena OSTROWSKA-WNUKOWA

P

Leon PAWLIK

Jerzy PIĄTKOWSKI

Michał PIĘTNIEWICZ

Jerzy PILCH

Stanisław PISKOR

Krystian PIWOWARSKI

Maria PODRAZA-KWIATKOWSKA

Jan POLKOWSKI

Anna POTOCZEK

Jan PROKOP

Apolonia PTAK

R

Bogdan ROGATKO (zm. 2017)

Michał RONIKIER

Aleksander RYBCZYŃSKI

S

Anna SKOCZYLAS

Stanisław STABRO

Władysław STRÓŻEWSKI

Jerzy SURDYKOWSKI

Marian STALA

Stefan SZCZYGŁOWSKI

Artur SZLOSAREK

Beata SZYMAŃSKA

Wiesław P. SZYMAŃSKI

Adam SZYPER

Barbara SZCZEPAŃSKA „Judyta”

Ś

Marcin ŚWIETLICKI

T

Katarzyna TURAJ-KALIŃSKA

W

Teresa WALAS

Ryszard WOJNAKOWSKI

Elżbieta WOJNAROWSKA

Anna WOJNARSKA-MAIŃSKA

Jacek WOŹNIAKOWSKI (zm. 2012 r.)

Krystyna WROŃSKA

Szczęsny WROŃSKI

Marta WYKA

Z

Michał ZABŁOCKI

Adam ZAGAJEWSKI

Zofia ZARĘBIANKA

Elżbieta ZECHENTER-SPŁAWIŃSKA

Adam ZIEMIANIN

Juliusz ZYCHOWICZ

Ż

Waldemar ŻYSZKIEWICZ

Bogusław ŻURAKOWSKI

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Stanisław Jerzy KULIŚ